Nauczyciele

 

 

 

 

 

Anna Adamczyk - przysposobienie obronne, technologia informacyjna
Beata Adamczyk - język polski
Renata Basaj - wychowanie fizyczne
Barbara Bednarczyk - biologia, branża żywieniowa
Grażyna Berus - biblioteka szkolna, wiedza o kulturze
Aneta Bialik - branża ekonomiczna
Marta Bińkowska - branża żywieniowa
Krystyna Grzesiuk - język rosyjski
Ks. Rafał Grzywacz - religia
Krzysztof Gula - wychowanie fizyczne
Anna Gwarek - język angielski
Ilona Janka - psycholog
Joanna Ja¶kiewicz - internat
Anna Kamińska - branża żywieniowa
Jarosław Kaprzyk - edukacja policyjna, przepisy ruchu drogowego
Renata Kozłowska - język niemiecki
Jolanta Kubik - fizyka
Małgorzata Kwiatek - wychowanie do życia w rodzinie
Marian Lis - internat
Paweł Łaski - branża mechaniczna i mechatroniczna
Andrzej Łata - historia, wiedza o społeczeństwie
Monika Łukomska-Bekiel - język polski
Aneta Majsiak-Gromek - chemia
Wiesława Maj - branża żywieniowa
Elżbieta Mamla - religia
Adam Mędryk - język angielski
Monika Mędryk - język niemiecki
Maria Michajłow - technologia informacyjna, branża elektroniczna
Żiwko Michajłow - technologia informacyjna, branża elektroniczna
Agnieszka Niewadzisz - internat
Mariola Niewola - język polski
Agnieszka Nowakowska - internat
Ks. Krzysztof Nowosielski - religia
Bernarda Padzik - język polski
Kamila Pikiel - matematyka
Joanna Plewa-Dziubek - język angielski
Jolanta Podle¶na - internat
Małgorzata Porzyczka - biblioteka szkolna
Ewa Przygodzka - pedagog szkolny
Marzena Pudzianowska - internat
Roman Rejczak - ochrona granic, elementy prawa
Jarosław Ruzik - język angielski
Anita Sambor - język angielski
Mariusz Siwik - wychowanie fizyczne
Anna Smal - matematyka
Beata Sokołowska - matematyka
Tomasz Suwalski - branża elektroniczna
Dorota Szklarska - geografia
Ireneusz Tarka - branża drzewna
Magdalena Wasik - wychowanie fizyczne
Wiesław Wilczyński - branża elektroniczna
Artur Wi¶niewski - przysposobienie obronne
Joanna Wlazło - historia

Na pocz±tek strony