Drodzy Uczniowie,
Zgodnie z komunikatem Prezesa Rady Ministrów jednym z obostrzeń obowiązujących w czerwonej strefie jest obowiązek prowadzenia przez szkoły ponadpodstawowe nauczania w sposób zdalny.

W związku z tym od 19 października 2020 roku dyrektor Zespołu Szkół im. KOP zawiesza lekcje w trybie stacjonarnym, z wyłączeniem zajęć praktycznych.

Przypominamy, że podstawowymi narzędziami komunikacji są dziennik elektroniczny oraz aplikacja MS Teams i platforma edukacyjna Moodle. Przypominamy także, że zajęcia zdalne, zajęcia praktyczne u pracodawców, w CKZIU oraz szkole odbywają się zgodnie z obowiązującym planem lekcji.

Ze wszystkimi kwestiami problematycznymi należy zwracać się do wychowawców klas.