Szanowni Rodzice
Drodzy Uczniowie
na podstawie komunikatu zamieszczonego na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej dyrektor Zespołu Szkół informuje, że :
1. Przechodzimy w całości na nauczanie zdalne.
2. Zajęcia praktyczne w Technikum i w Szkole Branżowej (kucharz) będą prowadzone zdalnie w zakresie, w jakim z programu nauczania danego zawodu wynika możliwość realizacji wybranych efektów kształcenia.
3. W okresie od 24 października do 8 listopada br. uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami są zwolnieni z obowiązku świadczenia pracy na mocy art. 15f specustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z COVID-19.