Informacja dla uczniów klas pierwszych

Prosimy o wstrzymanie się z zakupem podręczników. Nauczyciele poszczególnych przedmiotów podadzą informacje na pierwszych zajęciach.