Zajęcia na lodowisku

P1030201.JPG
W dniu 30.01.2020r w ramach zajęć wychowania fizycznego klasa I BB/8 i BA/g wzięła udział w zajęciach na lodowisku w Skarżysku – Kamiennej.

Celem wyjazdu jest intensywny ruch na świeżym powietrzu, który korzystnie wpływa na stan zdrowia młodzieży. Forma zajęć sprzyja rozwojowi ogólnej i ukierunkowanej sprawności fizycznej, nabycia nowych umiejętności i doskonaleniu już posiadanych, daje szansę samorealizacji, próby oceny własnych możliwości, chęć atrakcyjnego zaspokajania potrzeb ruchowych, tak by aktywność fizyczna podejmowana była przez nich świadomie, dobrowolnie z entuzjazmem. Zajęcia będą kontynuowane przez cały sezon zimowy.

Opiekun grupy: Renata Basaj

P1030199.JPG
P1030201.JPG