Kolejni absolwenci Akademii komputerowej CISCO

Uczniowie klasy II technik-informatyk otrzymali certyfikaty ukończenia kursu „IT Essentials” szkolnej  Akademii komputerowej CISCO.

Certyfikat IT Essentials jest międzynarodowym dokumentem potwierdzającym umiejętności teoretyczne i praktyczne z zagadnień z szeroko pojętej informatyki. Certyfikat CISCO honorowany jest na całym świecie, potwierdza wysoki poziom wiedzy oraz umiejętności w zakresie znajomości sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz sieci komputerowych. Jest niezbędny do pracy w firmie, która wykorzystuje sprzęt sieciowy firmy Cisco oraz umożliwia uzyskanie kolejnego stopnia czyli certyfikatu CCNA.