„Globalnie zawsze znaczy blisko”

PC151816.JPG
Gra edukacyjna GLOBALNIE ZAWSZE ZNACZY BLISKO wśród finalistów ogólnopolskiego konkursu.
15 grudnia 2017 roku w Centrum Szkoleniowym Ośrodka Rozwoju Edukacji (ORE) w Sulejówku odbyła się konferencja podsumowująca projekt „Edukacja Globalna. Liderzy edukacji na rzecz rozwoju”. W konferencji wzięli udział koordynatorzy projektu ze wszystkich województw (woj. mazowieckie reprezentowała Hanna Habera z MSCDN w Radomiu), koordynator krajowy Grażyna Kurowska, przedstawiciele MSZ oraz dyrektorzy szkół i nauczyciele – liderzy edukacji globalnej z wielu szkół w kraju, które uzyskały tytuł finalisty w konkursie  ogłoszonym kilka tygodni temu przez ORE. W grupie tej znaleźli się również przedstawiciele naszej szkoły. Najważniejszą częścią konferencji było właśnie  podsumowanie konkursu na projekt edukacyjny lub scenariusz zgrywalizowanych zajęć lekcyjnych  z zakresu problematyki edukacji globalnej i zrównoważonego rozwoju oraz przegląd ogólnopolskich szkolnych działań (dobrych praktyk) w zakresie edukacji globalnej. Na konkurs wpłynęło 51 prac z całego kraju. Zespół  nauczycieli z naszej szkoły: Joanna Plewa Dziubek, Monika Mędryk, Adam Mędryk, Elżbieta Mamla, Marta Bińkowska, Anna Kamińska, Aneta Bialik, Dorota Szklarska, Małgorzata Porzyczka z liderem Jolantą Kubik przygotował scenariusz interdyscyplinarnej gry dotyczącej pięciu z siedemnastu celów zrównoważonego rozwoju tj. zrównoważonej produkcji i konsumpcji, dostępnej i czystej energii, czystej wody i warunków sanitarnych, głodu oraz dobrej edukacji i równości płci. Tytuł gry „Globalnie zawsze znaczy blisko” nawiązuje do idei popularyzowanej w edukacji o świecie – myśl globalnie, działaj lokalnie.  Nasza gra została doceniona przez komisję konkursową, w skład której weszli eksperci edukacji globalnej, przedstawiciele MEN, MSZ, uczelni wyższych, placówek doskonalenia nauczycieli oraz instytucji i organizacji pozarządowych i znalazła się wśród finalistów konkursu. W trakcie prezentacji najlepszych prac konkursowych wręczono wybranym szkołom i liderom statuetki będące wyrazem uznania dla podejmowanych działań. W imieniu naszej szkoły trzy trofea  odebrały obecne na konferencji wicedyrektor Bernarda Padzik i przedstawicielka nauczycieli zaangażowanych w projekt Joanna Plewa-Dziubek. O szczegółach pracy w zakresie edukacji globalnej informowaliśmy w oddzielnych artykułach. Gra, którą przygotowaliśmy zostanie wykorzystana w najbliższej przyszłości w ramach niektórych zajęć szkolnych, a w dalszej perspektywie zostanie przetransformowana w wersję gry miejskiej i wtedy jeszcze łatwiej będzie można zauważyć związki między tym co dzieje się w skali globalnej i w skali lokalnej.

PC151816.JPG
PC151816_.JPG
PC151818.JPG
PC151820.JPG
PC151821.JPG
PC151821_.JPG
PC151822.JPG
PC151825.JPG
PC151827.JPG