Oddziały i wychowawcy w roku szkolnym 2020/2021

Technikum w Zespole Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza w Szydłowcu

I TŻ technik żywienia i usług gastronomicznych – Mariola Niewola
l TI technik informatyk – Mariola Niewola
II TŻ/8 technik żywienia i usług gastronomicznych po 8 klasie – Kamila Pikiel
lI TI/8 technik informatyk po 8 klasie – Beata Adamczyk
II TŻ/G technik żywienia i usług gastronomicznych po gimnazjum – Agnieszka Nowakowska
II TI/G technik informatyk po gimnazjum – Agnieszka Nowakowska
III TŻ technik żywienia i usług gastronomicznych – Marta Bińkowska
III TI technik informatyk – Marta Bińkowska
IV TŻ technik żywienia i usług gastronomicznych – Anna Kamińska
IV TI technik informatyk – Monika Mędryk

Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza w Szydłowcu

I LOG ochrona granicy państwowej – Joanna Wiśniewska
I LOP policyjna – Joanna Wiśniewska
II LOG/8 ochrona granicy państwowej po 8 klasie – Anna Smal
II LOP/8 policyjna po 8 klasie – Anna Smal
II LOG/G ochrona granicy państwowej po gimnazjum – Jolanta Kubik
II LOP/G policyjna po gimnazjum – Renata Kozłowska
III LOG ochrona granicy państwowej – Andrzej Łata
III LOP policyjna – Adam Mędryk

Publiczna Branżowa Szkoła I stopnia w Zespole Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza w Szydłowcu

I WZA – elektromechanik pojazdów samochodowych, stolarz, mechanik pojazdów samochodowych – Łukasz Łukasiewicz/ Krzysztof Gula
I WZB – kucharz, fryzjer, cukiernik, sprzedawca, monter zabudowy – Jarosław Ruzik
II WZ/G wielozawodowa po gimnazjum – wszystkie zawody – Mariusz Siwik
II WZA/8 wielozawodowa po 8 klasie – elektromechanik pojazdów samochodowych, mechanik pojazdów samochodowych – Aneta Bialik
II WZB/8 wielozawodowa po 8 klasie – fryzjer, kucharz, stolarz, sprzedawca, monter zabudowy, wędliniarz, elektryk – Renata Basaj
III WZA – kucharz, sprzedawca, fryzjer, monter zabudowy – Magdalena Wasik
III WZB – elektromechanik pojazdów samochodowych, stolarz, monter sieci i instalacji sanitarnych, mechanik pojazdów samochodowych – Anita Sambor