Najlepsi

Klasyfikacja śródroczna 2019/2020

LICEUM

1. Weronika Szczepanik (3 LOog)
2. Aleksandra Sasal (2 LOp)
3. Maciej Bąk (3 LOp)

TECHNIKUM

1. Cezary Żak (4 TI)
2. Paweł Rutkiewicz (4 TI)
3. Zuzanna Pawlikowska (2 TŻ)

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA

1. Dominika Kraska (3 WZWa)
2. Karolina Krawiec (3 WZWb)
3. Grzegorz Sieczka (3 WZWb)