„Sprzączki i guziki z orzełkiem ze rdzy…”

Uczniowie Zespołu Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza po raz kolejny laureatami Ogólnopolskiego Konkursu Instytutu Pamięci Narodowej „Sprzączki i guziki z orzełkiem ze rdzy”.

Zadaniem uczestników V Ogólnopolskiego konkursu (uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych) było stworzenie karty z albumu poświęconej jednej ofierze Zbrodni Katyńskiej. Komisja Konkursowa oceniając nadesłane prace brała pod uwagę stronę merytoryczną, projekt graficzny, estetykę, ale też oryginalność pomysłu. Spośród 414 zgłoszonych prac Komisja nagrodziła autorów 34 najlepszych. W dotychczasowych edycjach konkursu nagrodą dla laureatów i ich opiekunów były wyjazdy edukacyjne do miejsc związanych z martyrologią Polaków na Kresach. W tym roku z powodu napiętej sytuacji politycznej wyjazd na Wschód okazał się niemożliwy. Laureaci oraz ich opiekunowie pojadą do Włoch, by odwiedzić miejsca związane z walkami II Korpusu Polskiego, w którym służyli żołnierze ocaleni z obozów i łagrów w ZSRR. Celem tegorocznego wyjazdu będzie Polski Cmentarz Wojenny na Monte Cassino, gdzie spoczywają bohaterowie bitwy sprzed 70 laty. Podczas IV edycji konkursu w 2013 roku uczniowie ZS im. KOP po raz pierwszy zostali laureatami tego konkursu prezentując postać płk Juliusza Zygmunta Padlewskiego, efektem czego był wyjazd na warsztaty historyczne na Ukrainę .

Uczniowie z Koła Zainteresowań Historycznych w Zespole Szkół im Korpusu Ochrony Pogranicza: Joanna Berus, Klaudia Kwiecień i Hubert Salamaga pod opieką nauczycieli: mgr Jolanty Kubik i mgr Andrzeja Łaty opracowali na tegoroczną edycje konkursu postać st. sierżanta Jana Rubasa, funkcjonariusza Korpusu Ochrony Pogranicza, batalionu KOP „Dederkały”, zamordowanego w Bykowni k/Kijowa w 1940 roku.

St. sierżant Jan Rubas był ojcem Pana Mirosława Rubasa, przez wiele lat związanego z Zespołem Szkół , współinicjatora nadania szkole imienia Korpusu Ochrony Pogranicza.

Laureaci_5_edycji_konkursu