25 lat wolności

„Wolność, kocham i rozumiem, wolności oddać nie umiem…”

Chłopcy z Placu Broni

W ramach „Lekcji Wolności”, ogólnopolskiej akcji przygotowanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, poświęconej 25. rocznicy wyborów czerwcowych 1989 roku nauczyciele historii z Zespołu Szkół im. KOP w Szydłowcu Joanna Wlazło i Andrzej Łata przygotowali wystawę oraz scenariusz lekcji historycznej dla uczniów.

Wybory czerwcowe w 1989 r. były rezultatem porozumienia zawartego pomiędzy władzą komunistyczną a przedstawicielami części opozycji i Kościoła podczas obrad Okrągłego Stołu. Okrągły Stół – negocjacje prowadzone od 6 lutego do 5 kwietnia 1989 przez przedstawicieli władz PRL, opozycji solidarnościowej oraz kościelnej. Prowadzone były w kilku miejscach, a ich rozpoczęcie i zakończenie odbyło się w siedzibie Urzędu Rady Ministrów PRL w Pałacu Namiestnikowskim (obecnie Pałac Prezydencki) w Warszawie. W obradach wszystkich zespołów brały udział 452 osoby. Jedno z najważniejszych wydarzeń w najnowszej historii Polski, od którego rozpoczęły się zmiany ustrojowe Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, to częściowo wolne wybory do Sejmu, tzw. wybory czerwcowe. W ich wyniku wybranych zostało 460 posłów na Sejm PRL oraz 100 senatorów do nowo utworzonego Senatu PRL. 60 proc. wyborców oddało swój głos na kandydatów wystawionych przez Komitet Obywatelski „Solidarność”. Wybory te, są uznawane za moment przełomowy dla procesu przemian politycznych w Polsce zapoczątkowały nagłe i zdecydowane przyspieszenie transformacji ustrojowej. W wyniku wyborów czerwcowych powstał rząd Tadeusza Mazowieckiego – pierwszego niekomunistycznego premiera po II wojnie.