Lekcja z historii najnowszej

W ramach programu „Lekcja z historii najnowszej” 11 i 18 marca 2014 roku w Zespole Szkól im. Korpusu Ochrony Pogranicza w Szydłowcu odbyły się dwie lekcje z historii najnowszej. Zostały one przeprowadzone w klasie II LOog przez edukatora OBEP IPN oddział w Radomiu- pana Wojciecha Dębskiego, który gościł w Zespole Szkół z inicjatywy Joanny Wlazło, nauczyciela historii.

Pierwsze zajęcia dotyczyły Żołnierzy wyklętych – niezłomnych bohaterów polskiego antykomunistycznego podziemia niepodległościowego 1944-1956, które stawiało opór wobec sowietyzacji Polski i podporządkowania jej ZSRR.

Hardy ich kark - tchórzliwy świat
Zamknąć chce w zwojach niepamięci
Choć tyle już minęło lat
Nadal żołnierze to wyklęci
Nie zamknie ust cmentarny dół
Niepamięć ran też nie zabliźni
Bo dzięki nim jeszcze się tlą
Resztki honoru mej Ojczyzny.

Tadeusz Sikora

Drugie zajęcia dotyczyły Stanu wojennego w Polsce. Lekcja ta pokazała uczniom rzeczywistość stanu wojennego, jego genezę, postawy ludzi władzy i opozycji. Natomiast analiza źródeł historycznych pozwoliła młodzieży na podjęcie próby oceny decyzji o wprowadzeniu stanu wojennego i jego znaczenia dla Polski.

Zajęcia takie jak „Lekcje z historii najnowszej” są dla młodzieży odskocznią od tradycyjnie prowadzonych lekcji. Edukatorzy wspierają kształcenie historyczne młodzieży, dysponują interesującymi materiałami pomocniczymi, ciekawie prowadzą zajęcia, zachęcają do pracy w grupach i angażują wszystkich uczestników warsztatów, upowszechniając wiedzę o najnowszej historii Polski.