„Wszelka władza społeczności ludzkiej początek swój bierze z woli narodu”

Polska posiada jedną z najstarszych tradycji parlamentarnych w Europie. Żeby zrozumieć działanie współczesnego Sejmu i Senatu,  16 grudnia 2022 młodzież z klas mundurowych Zespołu Szkół im. KOP w Szydłowcu na zaproszenie Pana Posła Konrada Frysztaka zagościła na Wiejskiej.

Celem wycieczki było przyjrzenie się bliżej dziejom polskiego parlamentaryzmu oraz poznanie procesu legislacyjnego ustaw sejmowych. Uczniom została  także przybliżona codzienna praca a także obowiązki i prawa parlamentarzystów.

Wyjazd na „Wiejską 4” był dla uczestników nowym, ciekawym doświadczeniem oraz wykraczającą poza rutynę życia szkolnego niecodzienną lekcją parlamentaryzmu. Jest to z pewnością o wiele bardziej interesująca forma nauki niż ta w ławkach szkolnych – zwłaszcza biorąc pod uwagę fakt, że wielu uczniów z klasy IV LO o profilu policyjnym wybrało wiedzę o społeczeństwie jako przedmiot obowiązkowy na maturze. Któż wie, może ktoś z nich zasiądzie kiedyś w ławach poselskich i zagości na dłużej na Wiejskiej w Warszawie…