Mundurówka z KOP-u na ślubowaniu w Radomiu

4 stycznia 2023 roku uczniowie klas o profilu policyjnym z Zespołu Szkół im. Korpusu Ochrony Pograniczna w Szydłowcu, wzięli udział w uroczystym apelu z okazji ślubowania policyjnego oraz wręczenia funkcjonariuszom medali państwowych i resortowych.

Uroczystość odbyła się  Hali Widowiskowo-Sportowej Radomskiego Centrum Sportu przy ul. Struga 63 w Radomiu. W uroczystości udział wzięło kierownictwo Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu, Wicewojewoda Mazowiecki, zaproszeni goście, rodziny nowo przyjętych funkcjonariuszy oraz uczniowie klas mundurowych z Mazowsza. Po złożeniu meldunku przez dowódcę uroczystości, podniesieniu flagi i odegraniu hymnu państwowego oraz powitaniu gości nastąpiła ceremonia ślubowania 182 nowo przyjętych do służby policyjnej funkcjonariuszy. Po części oficjalnej uczniowie chętnie odwiedzali stoiska poszczególnych wydziałów KWP zs. w Radomiu, na których funkcjonariusze prezentowali sprzęt i wyposażenie oraz odpowiadali na wszelkie pytania związane ze służbą w Policji.

Opiekunami wyjazdu byli Robert Wyciszkiewicz i Artur Wiśniewski.