Kontynuacja programu „Za życiem”

Od 2017 roku w internacie ZS im. KOP realizowany jest rządowy program „Za życiem”, którego jeden z punktów dotyczy pomocy uczennicom w ciąży i możliwości kontynuacji przez nie nauki. W internacie zostały przygotowane 4 pokoje. Zakup wyposażenia sfinansowano ze środków w ramach zawartego Porozumienia z dnia 14.04.2022 r., pomiędzy Ministerstwem Edukacji Narodowej w Warszawie a Powiatem Szydłowieckim, dotyczącego realizacji programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.