„Kiedyś byliśmy uchodźcami”

26 czerwca w Zespole Szkół im. KOP odbyło się spotkanie podczas którego wykład pt ”Kiedyś byliśmy uchodźcami” wygłosił pochodzący z Szydłowca historyk dr Dariusz Zdziech. Młodzież miała okazję poszerzyć swoją wiedzę na temat losów rodaków, którzy w czasie II wojny światowej, a także później do 1989 roku zmuszeni byli emigrować z kraju przed prześladowaniami, na obcą ziemię, która często po latach, stawała się ich nowym domem. Prelekcji towarzyszyła wystawa „Kiedyś byliśmy uchodźcami – once we’re refugees” przygotowana w języku polskim, angielskim i ukraińskim.