Spotkanie z doradcami zawodowymi OHP

W dniu 23 maja 2023r. odbyło się spotkanie z doradcami zawodowymi Ochotniczego Hufca Pracy w Radomiu na temat: „Kształtowanie postaw wartości na nowe wyzwania zawodowe”. W spotkaniu wzięli udział uczniowie klas II LOP, II LOog, II BWA. Celem spotkania było przekazanie informacji dotyczących inwestowania w siebie oraz podnoszenia kwalifikacji, aby być atrakcyjnym na rynku pracy. Uczniowie również wypełnili kwestionariusz zainteresowań zawodowych, który pomógł określić im predyspozycje zawodowe.