Przedmioty brane pod uwagę w trakcie rekrutacji

TECHNIKUM
  • technikum w zawodzie technik informatyk : język polski, matematyka, język obcy, informatyka
  • technikum w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych: język polski, matematyka, język obcy, biologia
  • technikum w zawodzie technik usług fryzjerskich : język polski, matematyka, język obcy, plastyka
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
  • klasa ogólnopolicyjna: język polski, matematyka, język obcy, wiedza o społeczeństwie
  • klasa ochrona granicy państwowej: język polski, matematyka, język obcy, geografia