Przedmioty brane pod uwagę w trakcie rekrutacji

TECHNIKUM
  • technikum w zawodzie technik informatyk : język polski, język obcy, matematyka, informatyka
  • technikum w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych: język polski, język obcy, matematyka, biologia
  • technikum w zawodzie technik rachunkowości : język polski, język obcy, matematyka, geografia
  • technikum w zawodzie technik usług fryzjerskich : język polski, język obcy, matematyka, plastyka
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
  • klasa ogólnopolicyjna: język polski, język obcy, matematyka, wiedza o społeczeństwie
  • klasa ochrona granic: język polski, język obcy, matematyka, geografia
SZKOŁA BRANŻOWA
  • język polski, język obcy, zajęcia techniczne, zajęcia artystyczne