Oferta edukacyjna na rok 2023/2024

Technikum
Szkoła branżowa I stopnia
  • kucharz
  • stolarz
  • każdy inny zawód np.: fryzjer, cukiernik, sprzedawca, piekarz, elektryk, zawody budowlane, elektromechanik pojazdów samochodowych.
    Praktyczna nauka zawodu odbywa się u pracodawcy posiadającego kwalifikacje pedagogiczne