Oferta edukacyjna na rok 2022/2023

Technikum
Szkoła branżowa I stopnia
  • kucharz
  • stolarz
  • monter stolarki budowlanej
  • elektromechanik
  • każdy zawód np.: fryzjer, cukiernik, sprzedawca, piekarz, elektryk, zawody budowlane, mechanik pojazdów samochodowych.

    Praktyczna nauka zawodu odbywa się u pracodawcy posiadającego kwalifikacje pedagogiczne