Wychowawcy 2023/2024

Liceum
1 LOG Agnieszka Nowakowska
1 LOP Anna Smal
2 LOG Renata Kozłowska
3 LOG
3 LOP
Ilona Tarka
4 LOG
4 LOP
Joanna Wiśniewska
Technikum
1TI Adam Mędryk
1 TUF
1 TŻ
Jarosław Ruzik
2 TI Łukasz Rejek
2 TUF

Anna Podlewska
2 TŻ

Anna Kamińska
3 TI
3 TŻ
Anita Sambor
4 TI
4 TŻ
Mariola Niewola
5 TI Beata Adamczyk
5 TŻ Kamila Pikiel
Szkoła Branżowa I stopnia
1 BA Łukasz Łukasiewicz
1 BB Ireneusz Tarka
2 WZA Małgorzata Porzyczka
2 WZB Agnieszka Niewadzisz
3 BWA Magdalena Wasik