O projekcie

Zespół Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza w Szydłowcu uczestniczy w projekcie „Edukacja globalna. Liderzy edukacji na rzecz rozwoju” realizowanym przez   Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli jako Instytucja Partnerska  wraz z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji.

Projekt 355/2016/M współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Do projektu przystąpiło 26 nauczycieli różnych przedmiotów (język polski, język angielski,  historia, wiedza o społeczeństwie, wiedza o kulturze, religia, biologia, chemia, matematyka, fizyka, geografia, informatyka, przedmioty zawodowe – branża żywieniowa, psycholog, pedagog, wychowawcy internatu). Nauczyciele odbyli 9 godzinne szkolenie oraz mieli możliwość uczestniczenia w konsultacjach prowadzonych przez LIDERA w „Szkole Liderów Edukacji Globalnej”.  Zaplanowano działania I modułu czyli w I półroczu  roku szkolnego 2016-2017, w tym działania w ramach TYGODNIA EDUKACJI GLOBALNEJ.

W ramach projektu, w dniach 14 – 20 listopada 2016 roku szkoła uczestniczyła w 18. edycji europejskiego TYGODNIA EDUKACJI GLOBALNEJ pod hasłem #RazemDlaPokoju. Wybór takiego tematu wynika bezpośrednio z aktualnej sytuacji na świecie.  Trwająca już prawie pięć lat wojna w Syrii, a także inne toczące się na świecie konflikty, zmusiły setki tysięcy ludzi do opuszczenia swoich domów i poszukiwania schronienia w innych krajach, co w  2015 roku doprowadziło do potężnego europejskiego kryzysu postaw obywatelskich wobec sytuacji uchodźców. Dlatego też wydaje się, że edukacja na rzecz międzynarodowego pokoju to pierwsze działanie w kierunku realizacji założeń edukacji globalnej.

W naszej szkole Tydzień Edukacji Globalnej rozpoczął się małym happeningiem z udziałem  uczniów, nauczycieli i … gołębi, jako jednego z symboli pokoju. W kolejnych dniach uczniowie w ramach zajęć wyszukiwali informacje o toczących się na świecie konfliktach eksponując wyniki poszukiwań w gablotach znajdujących się w korytarzach szkolnych. Obok pracowni historycznej powstała wystawa „WOJNA I POKÓJ”, ukazująca wizje pokoju na przestrzeni wieków, a w głównym holu szkoły przygotowana została prezentacja wybranych laureatów Pokojowej Nagrody Nobla oraz organizacji międzynarodowych działających na rzecz pokoju.

Mieszkańcy internatu w gablotach umieścili informacje o celach zrównoważonego rozwoju ONZ, oraz o przyczynach najważniejszych konfliktów zbrojnych XXI wieku.    Uczniowie naszej szkoły przez cały tydzień uczestniczyli również w zajęciach, które przedstawiały nie tylko bieżącą sytuację związaną z przeciwdziałaniem konfliktom, ale również zachęcały do  zastanowienia się, co my możemy zrobić oraz jakie działania powinny podejmować poszczególne kraje oraz organizacje międzynarodowe, aby w dłuższej perspektywie przeciwdziałać zjawiskom sprzyjającym konfliktom zbrojnym, takim jak ubóstwo, nierówność, dyskryminacja, nadmierne wykorzystywanie zasobów. Przykładowe tematy zajęć to: „Napięcia i konflikty we współczesnym świecie. Skutki konfliktów”, „Globalne procesy migracyjne”, „Zróżnicowanie ludności  świata”, „Czy istnieje wojna moralnie słuszna?” itd.

Tematyka lekcji religii – „Wojna a pokój” oraz „Gdzie Bóg płacze, świat milczy – Ty działaj” nawiązywała także do obchodzonego w niedzielę 13 listopada 2016 roku VIII Dnia Solidarności z Kościołem Prześladowanym, który przebiegał pod hasłem Pokój dla Iraku. Uczniowie wzięli również udział w warsztatach „Almanya – Willkommen in Deutschland” dotyczących relacji między imigrantami tureckimi, a Niemcami.

Do bogactwa działań TEG należy dodać środowe spotkania z wolontariuszami Zofią Grygiel i Bartłomiejem Wróblewskim, którzy opowiedzieli młodzieży o swojej pracy na misjach. Pani Zofia, wolontariuszka Salezjańskiego Wolontariatu Misyjnego Młodzi Światu w Krakowie, w swojej prezentacji „Kierunek Tupiza – podróż do Ameryki Południowej” opowiedziała o swojej pracy na  rocznej misji w domu dziecka w Boliwii. Pan Bartłomiej, na co dzień pracujący z młodzieżą w Oratorium Świętokrzyskim Świętego Jana Bosko w Kielcach, od sierpnia 2015 r. do końca czerwca 2016 r. pracował jako świecki wolontariusz wśród chłopców ulicy w mieście Wau w Sudanie Południowym i zatytułował swoje wystąpienie „W stronę Afryki – Sudan Południowy”.

Ważnym elementem Tygodnia Edukacji Globalnej był PRZEGLĄD FILMOWY pod tytułem „Oblicza wojny”. Uczniowie większości klas obejrzeli po jednym z 5 wybranych filmów nawiązujących do konfliktów wojennych w różnych zakątkach świata. Najdalej w przeszłość bo do 1939 roku sięgał polski film „Jutro idziemy do kina”. „Hair” to kultowy film pacyfistyczny z czasów wojny w Wietnamie. „Pola śmierci” porusza problem ludobójstwa w Kambodży w latach siedemdziesiątych XX w., a „Hotel Ruanda” ludobójstwa dokonanego na plemieniu Tutsi w afrykańskiej Rwandzie w 1994 r. Piąty prezentowany film to „Mandarynki”, którego twórcy spoglądają na konflikt gruzińsko-abchaski z 1992 r. Te trudne filmy nie dostarczały rozrywki, ale prowokowały do myślenie i dalszych poszukiwań. Finałowym elementem przeglądu filmowego był panel dyskusyjny, w którym wzięli przedstawiciele poszczególnych klas. W ten sposób uczniowie mogli dowiedzieć się więcej o w/w konfliktach, wyjaśnić wątpliwości, podzielić się emocjami i wrażeniami na temat poszczególnych filmów. Dyskusję moderowali nauczyciele, ale nie występowali w swojej typowej roli ponieważ celem panelu nie było wyciąganie jednoznacznych, ostatecznych wniosków, ale pozostawienie uczestników z poczuciem wagi ich osobistych przeżyć i opinii. Z jednym wszyscy się zgodzili, że konflikty wojenne z różnych przyczyn wybuchają wciąż w różnych miejscach na świecie – blisko nas i daleko. Od II wojny światowej, która jest dla nas ważnym punktem odniesienia, w świecie nie zapanował trwały pokój, a organizacje międzynarodowe i media nie zawsze spełniają swoje zadanie. Pytanie, dlaczego ludzie, po tylu strasznych doświadczeniach, ciągle „gotują ludziom ten los”, pozostało bez odpowiedzi. To temat na kolejną dyskusję.

A okazji do dyskusji będzie jeszcze wiele, bo wprawdzie Tydzień Edukacji Globalnej zakończył się, ale uczniowie w ramach realizowanego projektu będą mieli możliwość uczestniczenia w kolejnych przedsięwzięciach.

Warto jeszcze zauważyć, że tematyka globalna występowała w naszej szkole już wcześniej, zanim przystąpiliśmy do projektu „Edukacja globalna. Liderzy edukacji na rzecz rozwoju” np. w ramach programu wielu przedmiotów, a ponadto przez umożliwianie uczniom bezpośredniego kontaktu z ludźmi z różnych krajów. Nasz Zespół współpracuje ze szkołą z Izraela oraz z jedną z największych międzynarodowych organizacji studenckich – AIESEC. Jej wolontariusze (z Kenii, Pakistanu, Indii, Kirgistanu i Brazylii) gościli u nas dwukrotnie realizując projekt PEACE, którego celem jest upowszechnianie wiedzy o innych krajach, kulturach i budowanie relacji międzyludzkich w poszanowaniu różnorodności kultur i wyznawanych wartości.

Działania II modułu (marzec – czerwiec  2017) projektu skupione są wokół Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ. Nauczyciele planując zajęcia włączające tematykę globalną do swoich przedmiotów przybliżają uczniom te cele.  6 marca 2017 roku  uczniowie klas: I LOog, II LOp i III LOs uczestniczyli w wykładzie pana dr Tomasza Witesa z Uniwersytetu Warszawskiego – „CHINY – przemiany przyrodnicze, gospodarcze i społeczno-kulturalne”. W wykładzie ilustrowanym pięknymi zdjęciami pan doktor przybliżył młodzieży ten fascynujący kraj, jego przyrodę, kulturę, życie codzienne mieszkańców, w wystąpieniu poruszył również temat najdynamiczniej rozwijającej się na świecie gospodarki Chin, oraz problemy demograficzne tego kraju, wspomniał również o kuchni chińskiej i o tym, jak zaplanować podróż do Chin. Wkrótce – 15 maja następny wykład o różnych obliczach Afryki. Kolejne działanie II modułu to akcja „KOP dla Sudanu” – zbiórka makulatury na budowę studni w Sudanie realizowana jest wspólnie z parafią pod wezwaniem św. Zygmunta w Szydłowcu. Akcja koordynowana przez ks. Marka Adamusa zakończy się 10 maja 2017 roku. Podsumowanie II modułu w czerwcu 2017 roku.

„Globalnie – zawsze znaczy blisko. Zrozumieć Afrykę” – wykład dr Tomasza Witesa

Sprawozdanie z działań II modułu

Prezentacja

„Izrael – dialog narodów, dialog pokoleń” – wykład dr Tomasza Witesa

Sprawozdanie końcowe

Prezentacja

Gra edukacyjna GLOBALNIE ZAWSZE ZNACZY BLISKO wśród finalistów ogólnopolskiego konkursu