„Ochronka” w Chęcinach i Kielcach

20 maja młodzież klas: 2 i 3 II Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół im. KOP w Szydłowcu wraz
z opiekunami, w ramach  Przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. Poznaj Polskę, zwiedzała Chęciny wraz ze znajdującym się tam Zamkiem Królewskim oraz odwiedziła Energetyczne Centrum Nauki
w Kielcach. W Energetycznym Centrum Nauki w Kielcach uczniowie samodzielne eksperymentowali na przygotowanych 28 interaktywnych stanowiskach ekspozycji ENERGIA. Trzy strefy wystawy: „Ogień
i Ziemia”, „Powietrze i Woda” oraz „Człowiek” pozwoliły uczniom odpowiedzieć na pytania dotyczące energii np.: Jak powstaje paliwo do samochodu? Skąd bierze się ropa naftowa? Dlaczego elektrownie wiatrowe tak często buduje się nad morzem? Ile energii potrzeba, żeby zaświecić w domu jedną żarówkę? Budowali z klocków zaporę wodną, przepompowywali wodę z dolnego do górnego zbiornika hydroelektrowni, projektowali ekologiczne miasto. Obejrzeli również krótki film o różnych rodzajach energii oraz odnawialnych i nieodnawialnych źródłach energii.

Królewskiego oraz Rynku w Chęcinach odbyło się z przewodnikiem – uczniowie poznali historię Zamku Królewskiego w Chęcinach, który powstał na przełomie XIII i XIV wieku i był  miejscem licznych zjazdów rycerskich, na których zapadały ważne decyzje dla kraju. Zaprezentowane zostały postacie władców Polski związanych z zamkiem chęcińskim między innymi: Władysława Łokietka, Kazimierza Wielkiego, który przebudował zamek, Władysława Jagiełły, Królowej Bony.

Oprócz historii zamku uczniowie poznali tradycje górnicze Chęcin oraz budowę geologiczną Góry Zamkowej.

Ostatnim punktem programu był Rezerwat przyrody „Góra Zelejowa”– rezerwat przyrody nieożywionej położony na terenie Chęcińsko-Kieleckiego Parku Krajobrazowego.

Opiekę nad uczniami sprawowały Panie: Jolanta Kubik i Aneta Bialik