Znowelizowane rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. poz. 493).

Nowe rozwiązania ułatwiają prowadzenie kształcenia na odległość. Najważniejsze z nich dotyczą: możliwości bezpłatnego użyczenia uczniom i nauczycielom sprzętu przez samorząd do kształcenia na odległość, podejmowania zdalnie decyzji przez rady pedagogiczne, zmian w organizacji olimpiad, konkursów i turniejów, możliwości składania dokumentów zdalnie czy ogłaszania wyników rekrutacji na stronach internetowych szkół.

W załączeniu nowela rozporządzenia oraz komunikat MEN omawiający najważniejsze zmiany.

Nowe rozwiązania ułatwiające prowadzenie nauki na odległość – nowelizacja przepisów – komunikat MEN

Nowela 30c z 25.03.2020

W związku z nadzwyczajną sytuacją związaną z zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronowirusa informujemy, że Schronisko Młodzieżowe „Skałka” jest nieczynne do odwołania.

Szanowni Państwo,

W związku z ograniczonym funkcjonowaniem szkoły, wywołanym profilaktyką zakażenia koronawirusem COVID19, prosimy o odłożenie spraw na termin późniejszy lub zwrócenie się do szkoły za pomocą:

telefonu: 48 617 00 12

e-mailem: sekretariat@zskop.internetdsl.pl

 

Wicedyrektor szkoły
Anna Gwarek