Szanowni Rodzice
Drodzy Uczniowie
na podstawie komunikatu zamieszczonego na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej dyrektor Zespołu Szkół informuje, że :
1. Przechodzimy w całości na nauczanie zdalne.
2. Zajęcia praktyczne w Technikum i w Szkole Branżowej (kucharz) będą prowadzone zdalnie w zakresie, w jakim z programu nauczania danego zawodu wynika możliwość realizacji wybranych efektów kształcenia.
3. W okresie od 24 października do 8 listopada br. uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami są zwolnieni z obowiązku świadczenia pracy na mocy art. 15f specustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z COVID-19.

Drodzy Uczniowie,
Zgodnie z komunikatem Prezesa Rady Ministrów jednym z obostrzeń obowiązujących w czerwonej strefie jest obowiązek prowadzenia przez szkoły ponadpodstawowe nauczania w sposób zdalny.

W związku z tym od 19 października 2020 roku dyrektor Zespołu Szkół im. KOP zawiesza lekcje w trybie stacjonarnym, z wyłączeniem zajęć praktycznych.

Przypominamy, że podstawowymi narzędziami komunikacji są dziennik elektroniczny oraz aplikacja MS Teams i platforma edukacyjna Moodle. Przypominamy także, że zajęcia zdalne, zajęcia praktyczne u pracodawców, w CKZIU oraz szkole odbywają się zgodnie z obowiązującym planem lekcji.

Ze wszystkimi kwestiami problematycznymi należy zwracać się do wychowawców klas.

UWAGA! W związku z zakwalifikowaniem powiatu szydłowieckiego do strefy czerwonej oraz brakiem możliwości zapewnienia w salach lekcyjnych co najmniej 1,5-metrowej odległości od innych osób, we wszystkich pomieszczeniach w szkole obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa.

IMG_20200914_161316.jpg
W dniu 14.09.2020 roku, uczniowie klas pierwszych mieszkający w Internacie wybrali się na pieszą wycieczkę po Szydłowcu i jego zabytkach. Przewodnikiem wycieczki była pani Dorota Rejek – wychowawca w Internacie.Czytaj dalej

IMG_20200908_102156.jpg
W dniu 8 września, w 81 rocznicę Bitwy pod Barakiem wychowankowie Internatu, przebywający na kursie III stopnia w zawodzie Fryzjer, Sprzedawca, Kucharz wybrali się wraz z Wychowawcą Internatu – Dorotą Rejek na cmentarz parafialny w Szydłowcu.

Czytaj dalej

Oddziały i wychowawcy w roku szkolnym 2020/2021

Technikum w Zespole Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza w Szydłowcu

I TŻ technik żywienia i usług gastronomicznych – Mariola Niewola
l TI technik informatyk – Mariola Niewola
II TŻ/8 technik żywienia i usług gastronomicznych po 8 klasie – Kamila Pikiel
lI TI/8 technik informatyk po 8 klasie – Beata Adamczyk
II TŻ/G technik żywienia i usług gastronomicznych po gimnazjum – Agnieszka Nowakowska
II TI/G technik informatyk po gimnazjum – Agnieszka Nowakowska
III TŻ technik żywienia i usług gastronomicznych – Marta Bińkowska
III TI technik informatyk – Marta Bińkowska
IV TŻ technik żywienia i usług gastronomicznych – Anna Kamińska
IV TI technik informatyk – Monika Mędryk

Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza w Szydłowcu

I LOG ochrona granicy państwowej – Joanna Wiśniewska
I LOP policyjna – Joanna Wiśniewska
II LOG/8 ochrona granicy państwowej po 8 klasie – Anna Smal
II LOP/8 policyjna po 8 klasie – Anna Smal
II LOG/G ochrona granicy państwowej po gimnazjum – Jolanta Kubik
II LOP/G policyjna po gimnazjum – Renata Kozłowska
III LOG ochrona granicy państwowej – Andrzej Łata
III LOP policyjna – Adam Mędryk

Publiczna Branżowa Szkoła I stopnia w Zespole Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza w Szydłowcu

I WZA – elektromechanik pojazdów samochodowych, stolarz, mechanik pojazdów samochodowych – Łukasz Łukasiewicz/ Krzysztof Gula
I WZB – kucharz, fryzjer, cukiernik, sprzedawca, monter zabudowy – Jarosław Ruzik
II WZ/G wielozawodowa po gimnazjum  – wszystkie zawody – Mariusz Siwik
II WZA/8 wielozawodowa po 8 klasie – elektromechanik pojazdów samochodowych, mechanik pojazdów samochodowych – Aneta Bialik
II WZB/8 wielozawodowa po 8 klasie fryzjer, kucharz, stolarz, sprzedawca, monter zabudowy, wędliniarz, elektryk – Renata Basaj
III WZA – kucharz, sprzedawca, fryzjer, monter zabudowy – Magdalena Wasik
III WZB – elektromechanik pojazdów samochodowych, stolarz, monter sieci i instalacji sanitarnych, mechanik pojazdów samochodowych – Anita Sambor

 

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO – 01.09.2020 r.

godz. 9:00 – klasy czwarte
godz. 9:30 – klasy trzecie
godz. 10:00 – klasy drugie
godz. 11:00 – klasy pierwsze