Wycieczka do Wsoli

W środę 28 maja mieszkańcy internatu razem z wychowawczynią Marzeną Pudzianowską odwiedzili Muzeum we Wsoli, które upowszechnia wiedzę na temat życia i twórczości Witolda Gombrowicza.

Ekspozycja stała, zatytułowana „Ja, Witold Gombrowicz” odwołuje się do biografii pisarza i wzbogacona jest cennymi pamiątkami osobistymi takimi jak: krawaty, fajki, okulary, wieczne pióro, maszyna do pisania, fotele i stara walizka, która towarzyszyła mu przez 30 lat emigracji.

Pani Dominika Świtkowska oprowadziła młodzież po salach muzealnych, przedstawiając najważniejsze fakty z życia Witolda Gombrowicza a także Jego poglądy i twórczość. Ponadto uczniowie dowiedzieli się, jaka atmosfera panowała w dworkach ziemiańskich w okresie dwudziestolecia międzywojennego oraz jaka była sytuacja polityczna kraju na początku XX wieku.

Na zakończenie omówiony został pobyt w Argentynie, a także ostatni okres życia pisarza, który spędził ze swoją żoną Ritą.

Wizyta w muzeum była niewątpliwie cenną lekcją wprowadzającą przed lekturą Ferdydurke.