VI Przystanek PAT w ZS im. KOP w Szydłowcu

27 maja 2014 r. w sali widowiskowej Zespołu Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza odbył się już VI Festiwal Małych Form Teatralnych „Profilaktyka, a Ty”.

W Konkursie wzięły udział zespoły z placówek oświatowych powiatu szydłowieckiego:

  • Publiczne Gimnazjum w Mirowie ze spektaklem „Droga do nikąd”,
  • Publiczne Gimnazjum nr 2 w Szydłowcu ze spektaklem „O krasnoludkach, zatrutym jabłku, czyli bajka z morałem”,
  • Publiczne Gimnazjum w Orońsku „Samotność to taka straszna trwoga”,
  • Publiczne Gimnazjum w Chlewiskach ze spektaklem „Duch nadziei”,
  • Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Łaziskach „Droga Życia”,
  • Zespół Szkół Ogólnokształcących w Szydłowcu ze spektaklem „Idź dalej”,
  • Publiczne Gimnazjum w Jastrzębiu ze spektaklem „Zaakceptuj siebie, a inni pokochają Ciebie”.

Jury w składzie: J. Kopycka (Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szydłowcu) D. Kalita (KPP w Szydłowcu), E. Pawlak (PSSE w Szydłowcu), J. Stanik (Wydział Prewencji KWP w Radomiu), Z. Sobierajski (Straż Miejska w Szydłowcu), A.Gwarek (ZS im. KOP w Szydłowcu) przyznało:

1 nagrodę za zajęcie I miejsca PG nr 2 im. M. Kopernika w Szydłowcu
(Aleksandra Kaczmarek, Jakub Barszcz, Alicja Sala, Natalia Mamla, Aleksandra Nowacka – pod opieką Małgorzaty Piwowarczyk)

2 nagrodę za zajęcie II miejsca Zespołowi Szkół im. KOP w Szydłowcu
(Marzena Caban, Agnieszka Zugaj, Mateusz Jodła, Michał Łazarczyk, Karol Bracha – pod opieką Ilony Janki)

3 nagrodę za zajęcie III miejsca P.G. w Jastrzębiu
(Lena Tuszyńska, Weronika Gromek, Angelika Kaluga, Michał Januszek, Szymon Stefański – pod opieką Kingi Wesołowskiej)

Ponadto Jury przyznało nagrodę specjalną podopiecznym Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Łaziskach (Klaudia Kosińska i Ewelina Kurowska) za autorski spektakl wykonawczyń – „Droga życia”.

Imprezę po raz szósty zorganizował Zespół Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza wraz z Powiatową Komendą Policji w Szydłowcu przy ogromnym wsparciu sponsorów:

Starosty Szydłowieckiego – Włodzimierza Górlickiego, Przewodniczącego Rady Powiatu – Marka Sokołowskiego, Buristrza Miasta Szydłowiec – Andrzeja Jarzyńskiego oraz wójtów gmin: Chlewiska – Krzysztofa Adamczyka, Orońsko – Zdzisława Bredłowskiego, Jastrzębia – Zofii Kosno oraz Mirowa – Alberta Bobrowskiego i Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Podczas uroczystego wręczenia nagród dyrektor ZS im. KOP w Szydłowcu Maria Michajłow otrzymała z rąk przedstawiciela gabinetu Komendanta Głównego Policji, reprezentującego inspektora Grzegorza Jacha (Impresariat PAT), pana nadkom. Zbigniewa Bartosiaka – dyplom uznania za cykliczną organizację Festiwalu oraz współpracę z Imresariatem Ogólnopolskiej Akcji Profilaktycznej „Profilaktyka, a Ty”.

„Małe formy- wielkie wartości” – tak podsumował imprezę Zbigniew Bartosiak. Członkowie jury podkreślali ponadto rosnący poziom festiwalu: dało się wyraźnie zauważyć, że wszystkie spektakle otrzymały maksymalną ilość punktów w kryterium zgodności z tematem oraz pojawiły się małe formy – zaskakujące swoją oryginalnością ujęcia tematu. Warto podkreślić także, że wśród prezentowanych spektakli pojawiły się dwa autorstwa samych aktorów: „Nie przegap życia” (ZS. im. KOP) oraz „Droga życia” (Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Łaziskach).