Z wizytą na Sesji Rady Miasta

W dniu 26 maja w sali Regionalnego Centrum Biblioteczno – Multimedialnego odbyła się XXXIX sesja Rady Miejskiej w Szydłowcu. Wzięli w niej udział zaproszeni uczniowie z naszej szkoły.

Nasza młodzież została serdecznie przywitana przez Przewodniczącą Rady Miejskiej panią Krystynę Adamczyk oraz Burmistrza Miasta pana Andrzeja Jarzyńskiego. Pani Przewodnicząca zwróciła się do uczniów przedstawiając skład Rady i obecnych na sali gości. Krótko objaśniła uczniom kompetencje Rady i zasady obrad.

Spotkanie rozpoczęło się od przedstawienia porządku obrad i przyjęcia protokołu z poprzedniej sesji. Porządek posiedzenia obejmował kilkanaście punktów. Uczniowie byli świadkiem ożywionej dyskusji radnych a także głosowania. Wysłuchali również wystąpień przedstawicieli władz miejskich, w tym Burmistrza Andrzeja Jarzyńskiego.

Udział w sesji był dla uczniów doskonałą okazją do zapoznania z problemami mieszkańców naszego miasta oraz zasadami funkcjonowania ważnego organu samorządu, jakim jest Rada Miasta.

Spotkanie w ramach realizowanego programu z edukacji obywatelskiej zorganizowała Marzena Pudzianowska.