Ogólnopolska akcja „Polska Biega”

23.05.2014 roku młodzież z Zespołu Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza w Szydłowcu dołączyła się do ogólnopolskiej akcji Polska Biega 2014. W biegu uczestniczyło 37 osób, uczniowie klas: I Technikum Żywienia, II Policyjnej, dwie osoby z klasy I Technikum Informatycznego oraz trzy osoby z klasy I Liceum Policyjnego. Celem biegu było uświadomienie młodzieży jak ważna w życiu człowieka jest aktywność ruchowa i zachęcenie innych do akcji związanych z wysiłkiem fizycznym. Uczestnicy biegli trasą: teren Zespołu Szkół im. KOP w Szydłowcu – Korzonek – ul. Sportowa – ul. Sowińskiego – ul. Zamkowa – ul. Kościuszki – Zespół Szkół im. KOP w Szydłowcu. Biegacze ubrani byli w koszulki jednakowego koloru, na których widniało logo Polska Biega. Po biegu młodzież otrzymała drobny posiłek oraz dyplomy udziału w biegu i upominki. Mimo zmęczenia wszyscy biegnący byli zadowoleni. Myślę, że w przyszłym roku uda się zachęcić jeszcze więcej osób do takiej akcji sportowej.

Organizatorem imprezy Polska Biega 2014 była Magdalena Wasik. W przeprowadzeniu biegu pomogły: Renata Kozłowska, Marta Bińkowska, pielęgniarka szkolna – Halina Majewska.

Sponsorzy, którzy wspierali akcję:

  • firma internetowa Pobieda.pl
  • hurtownia „Wujek”
  • wytwórnia wód gazowanych „Dan”
  • Państwo Łabęccy ze sklepu warzywniak
  • Rada Rodziców w Zespole Szkół im. KOP w Szydłowcu