Czy budować elektrownie jądrowe w Polsce?, DEBATA „za i przeciw”.

Dnia 22 maja 2014 roku w klasie I Technikum Elektronicznego na lekcji fizyki odbyła się debata „za i przeciw” na temat: „Czy budować elektrownie jądrowe w Polsce?”. Zostaliśmy zapoznani z zasadami prowadzenia debaty oraz kodeksem dyskutanta. Podzieleni zostaliśmy na dwie grupy „za i przeciw” Strona „za” miała za zadanie przedstawić zasadnicze tezy swojego stanowiska i jak najlepiej je uargumentować. Strona „przeciw” próbowała je zbijać, podważać i kontrargumentować. Dyskusję rozpoczęła grupa „za”. Prowadząca debatę nauczycielka fizyki Jolanta Kubik dbała o to, aby zapewnić wszystkim dyskutantom równe prawa, aby głos zabierali na przemian przedstawiciele obu grup, kontrolowała czas wystąpień poszczególnych dyskutantów oraz czuwała nad przestrzeganiem kultury dyskusji. Dyskusja była zawzięta – każda ze stron twardo trzymała się swoich racji. Podczas debaty przekonaliśmy się jak ważna jest umiejętność aktywnego słuchania, formułowania argumentów, prezentowanie swojego stanowiska, wyciągania wniosków.

W końcowej fazie debaty był czas na wystąpienia podsumowujące obu stron. Debata zakończyła się głosowaniem, mogliśmy zmienić miejsca (przejść do drużyny przeciwnej). Trudno było wytypować zwycięzcę debaty czyli jedną ze stron, która najlepiej argumentowała swoje stanowisko ponieważ obie strony były bardzo dobrze przygotowane do dyskusji (to była nasza praca domowa – mieliśmy samodzielnie przygotować się do zajęć; wyszukać informacje, argumenty i dowody do obrony obu stanowisk). Nauczyciele biorący udział w lekcji poproszeni zostali o pełnienie funkcji obserwatorów. Debatę obserwowała dyrektor szkoły Maria Michajłow, wicedyrektor szkoły Anna Gwarek, wychowawczyni klasy Monika Mędryk, a także nauczycielka podstaw przedsiębiorczości Aneta Bialik. Zadaniem obserwatorów było przyglądanie się debacie, obserwowanie zachowania dyskutantów, notowanie uwag dotyczących prezentowanych argumentów, wskazywanie słabych i mocnych stron debatujących, wychwytywanie popełnionych błędów.

Debata była dla nas dobrym treningiem „uczenia się dokonywania trudnych wyborów” i dyskutowania z użyciem argumentów.

Hubert Salamaga – uczeń klasy I TI