Spotkanie z doradcami zawodowymi

W dniu 07.04.2022r. odbyło się spotkanie doradczyń zawodowych Ochotniczego Hufca Pracy w Radomiu z uczniami klas I BWA, III B8A, III B8B, III BGA.
Celem spotkania było planowanie kariery zawodowej uczniów. Młodzież dowiedziała się jaką funkcję pełnią Ochotnicze Hufce Pracy i w jaki sposób można z nimi współpracować. Na koniec uczniowie wypełnili testy predyspozycji zawodowych, dzięki którym mogli sprawdzić swoje umiejętności do wykorzystania czynności w określonym zawodzie. Dla niektórych uczniów omówione przez panie, wyniki okazały się zaskakujące.

Spotkanie zorganizowały Ewa Przygodzka- Erbel i Agnieszka Niewadzisz.