Uroczystość jubileuszu XV-lecia nadania Zespołowi Szkół imienia Korpusu Ochrony Pogranicza

W dniu 7 grudnia 2022 roku odbyła się uroczystość jubileuszu XV-lecia nadania Zespołowi Szkół imienia Korpusu Ochrony Pogranicza.

Zgromadzonych gości oraz społeczność szkolną powitała Pani Dyrektor Maria Michajłow, która przedstawiła 76- letnią historię szkoły, jej przeobrażenia na przestrzeni ostatnich lat oraz okoliczności wyboru imienia Korpusu Ochrony Pogranicza na patrona szkoły. Podziękowała wszystkim, którzy przyczynili się do tej zmiany.

Wspomnieniami o wydarzeniach z przed piętnastu lat podzielili się: Starosta Szydłowiecki Pan Włodzimierz Górlicki, przedstawiciel NOSG mjr SG Piotr Barański, Pani Maria Rubas ze Stowarzyszenia Weteranów Polskich Formacji Granicznych, Pan Marek Sokołowski, a także Pani Dorota Sokołowska.

Dzień ten był wyjątkowy również dla uczniów klas pierwszych, którzy w obecności starszych kolegów, nauczycieli i zaproszonych gości złożyli uroczyste ślubowanie. Tym samym oficjalnie zostali przyjęci w poczet uczniów Zespołu Szkół. Pani Dyrektor zwracając się do młodzieży wyraziła nadzieję, że postać patrona będzie inspiracją do umiłowania Ojczyzny, pracy nad sobą, wierności tradycji, a jednocześnie do mądrego patrzenia w przyszłość.

Uroczystość była okazją do przedstawienia historii KOP-u przez przedstawiciela Delegatury IPN w Radomiu Pana Michała Adamczyka oraz uczniów klas mundurowych. W części artystycznej młodzież prezentowała swoje zdolności recytatorskie i wokalno-muzyczne. Dźwięki odegranej muzyki oraz zaprezentowane treści podkreśliły podniosły charakter wydarzenia.

15 lat minęło, jak jeden dzień…. przed Zespołem Szkół imienia Korpusu Ochrony Pogranicza kolejne wyzwania, które z pewnością dostarczą licznych przeżyć i sukcesów.