Ogłoszenie rekrutacji na praktyki zagraniczne w ramach projektu „Zagraniczne praktyki szansą na rozwój”.

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości oraz Dyrektor Zespołu Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza w Szydłowcu i Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szydłowcu informuje uczniów kształcących się w Technikum w zawodzie technik informatyk, technik żywienia i usług gastronomicznych oraz w Publicznej Branżowej Szkole I Stopnia w zawodzie: elektromechanik, stolarz oraz fryzjer o możliwości skorzystania z projektu „Zagraniczne praktyki szansą na rozwój” – w całości finansowany w ramach programu Unii Europejskiej  Erasmus +.

Praktyki odbędą się w terminie od 26.06.2023 r. do 07.07.2023 r.

W ramach tego projektu KSWP w partnerstwie z ZS im. KOP i CKZiU otrzymała dofinansowanie na realizację zagranicznych praktyk zawodowych.

Warunkiem ubiegania się o udział w projekcie jest złożenie w sekretariacie Zespołu Szkół im. Korpusu Ochrony pogranicza w Szydłowcu lub przekazanie Pani Anicie Sambor (pracownia 1.6A) w terminie do 16 stycznia 2023 r. poprawnie wypełnionego formularza rekrutacyjnego.

Zobacz więcej informacji o projekcie, regulamin oraz formularz zgłoszeniowy.