Szkoła pamięta

„Umarłych wieczność dotąd trwa,

Dokąd pamięcią im się płaci”

Wisława Szymborska

Święto Zmarłych kieruje nasze myśli ku tym, którzy odeszli do wieczności, jednak wciąż żyją w naszej pamięci. To czas refleksji, nie tylko nad przemijaniem życia, jego kruchością, ale także czas przywoływania wspomnień związanych z nieobecnymi.

Przypomnijmy sylwetki dyrektorów szkoły noszącej dziś nazwę Zespołu Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza. Nazwa ta zmieniała się kilkakrotnie, zmieniali się także kierujący nią ludzie. Zapisali się w lokalnej pamięci, nie tylko jako inicjatorzy budowy i rozbudowy szkoły, propagatorzy nowych kierunków, pomysłodawcy wielu innowacji. Ich dokonania pozostawiły po sobie wartości ważne dla kolejnych pokoleń.

DYREKTORZY SZKOŁY
Czas pełnienia funkcjiImię i nazwisko
1 IX 1946 – 30 VI 1949Jan Mieczysław Stobbe
1 VIII 1949 – 20 IV 1956Franciszek Dąbrowski
1 V 1956 – 31 VIII 1956Wiktor Łabuz
1 IX 1956 – 30 XI 1957Mikołaj Zajączkowski
1 XII 1957 – 30 VI 1958Tadeusz Gromski
1 IX 1958 – 30 VI 1959Tadeusz Szewczyk
1 IX 1959 – 31 VIII 1981Jan Ziółek
1 IX 1981 – 08 X 1983Marian Niewadzisz
17 IX 1990 – 31 VII 2004Kazimierz Trepczyński


Jan Mieczysław Stobbe
w sierpniu 1946 roku został dyrektorem Publicznej Szkoły Doskonalenia Zawodowego w Szydłowcu, na bazie której powstała istniejąca obecnie szkoła Zespół Szkół imienia Korpusu Ochrony Pogranicza. Jan Mieczysław Stobbe przez trzy lata kierował szkołą.
Jan Ziółek – dyrektorem szkoły został 1 września 1959 roku i funkcję tę pełnił przez 22 lata. Do Szydłowca przyjechał z Ząbkowic Śląskich. Dzięki jego nietuzinkowym działaniom powstały: nowa szkoła, sala gimnastyczna, internat, strzelnica, amfiteatr, stadion lekkoatletyczny. Wyremontowano budynki należących do szkoły warsztatów szkolnych. Pamiętający dyrektora Ziółka mówią, że jemu się nie odmawiało, kiedy przychodził z jakimś pomysłem. Osobiście mobilizował do coraz śmielszych działań i pracowników i uczniów. Przy szkole utworzono orkiestrę dętą, działał teatr, mały ogród zoologiczny, funkcjonował basen.
Marian Niewadzisz – dyrektorem szkoły był tylko 2 lata. Pozostał we wspomnieniach pracowników jako człowiek, który wszystkie sprawy rozwiązywał na płaszczyźnie porozumienia. Wychodzący z gabinetu, czy to dorośli, czy też uczniowie, mieli poczucie, że zostali wysłuchani i zrozumiani. W każdym widział człowieka, niezależnie od wykonywanego zawodu. Niezapomniany harcmistrz ZHP.
Kazimierz Trepczyński zmarł 2 lutego 2014 roku. Miał 68 lat. Od 1 listopada 1986 roku pełnił funkcję zastępcy dyrektora do spraw pedagogicznych. Funkcję dyrektora szkoły Zespołu Szkół Zawodowych w Szydłowcu powierzono mu z dniem 1 września 1990 roku i pełnił ją nieprzerwanie do 1 sierpnia 2004 roku.

KADRA PEDAGOGICZNA

 • Stanisław Bartkowiak
 • Tadeusz Basaj
 • Adam Bereżka
 • Krzysztof Bernatek
 • Józef Bernyś
 • Ryszard Ciereszko
 • Andrzej Ewiak
 • Edward Figarski
 • Władysław Grochal
 • Jan Grygiel
 • Henryk Iwaniec
 • Daniela Jasińska
 • Adam Jaworski
 • Wacław Jelonek
 • Czesław Kępa
 • Józef Kilarski
 • Kazimierz Kochanek
 • Grzegorz Komorowski
 • Wiesław Król
 • Ryszard Książek
 • Wiktor Łabuz
 • Mieczysław Łaski
 • Edward Łoboda
 • Stanisław Madej
 • Kazimierz Michnicki
 • Ignacy Michorowski
 • Jan Misiak
 • Władysław Młodawski
 • Marian Niewadzisz
 • Henryk Niziołek
 • Tomasz Palacz
 • Edward Piętowski
 • Antoni Pisarek
 • Henryka Pisarek
 • Jan Pypeć
 • Jan Rostocki
 • Józef Rusek
 • Czesław Sikora
 • Kazimierz Siwik
 • Zofia Stachowska
 • Jan Tarka
 • Mirosław Tarka
 • Józef Tomczyk
 • Wanda Trepczyńska
 • Stanisław Walasik
 • Mirosław Wierzbowicz
 • ks. Witold Witasek
 • Lech Ziółek
 • Wiesława Ziółek

PRACOWNICY OBSŁUGI I ADMINISTRACJI:

 • Kazimiera Baranowska
 • Edward Górlicki
 • Helena Jaworska
 • Paweł Karpeta
 • Irena Kocia
 • Helena Kowalik
 • Stanisław Mosiołek
 • Józefa Parszewska
 • Józef Rusek
 • Halina Sasal
 • Aleksandra Sitkowska
 • Adam Soból
 • Regina Stefańska
 • Jadwiga Sztachera
 • Joanna Wancerz
 • Jadwiga Wanowska
 • Szczepan Wesołowski
 • Henryk Winiarski