Kontynuacja programu „Za życiem”

W internacie ZS im. KOP od 2017 roku realizowany jest program „Za życiem”, którego autorem jest Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Jednym z celów tego programu jest zapewnienie możliwości kontynuowania nauki przez uczennice w ciąży przez ułatwienie możliwości zmiany środowiska nauki. Rozwiązanie to, pozwoli na pełne uczestnictwo w dalszym procesie edukacyjnym i zapewni odpowiedni komfort dla małoletniej matki. W internacie zostały przygotowane pokoje, w których zapewniono maksymalnie komfortowe warunki pobytu uczennicy do czasu urodzenia dziecka. Rozwiązanie takie przewidziane jest w przypadku braku akceptacji ciąży przez rodziców uczennicy lub w sytuacji, gdy rodzina nie jest w stanie udzielić wsparcia. Ze środków przekazanych przez MEN w internacie sfinansowany został zakup wyposażenia do każdego przygotowanego pokoju.