Projekt „Razem odkrywamy żydowską historię i kulturę”

26 maja 2023 roku grupa młodzieży z Zespołu Szkół im. KOP w Szydłowcu wzięła udział w drugiej edycji projektu edukacyjnego „Razem odkrywamy żydowską historię i kulturę”. Organizatorem tego projektu jest Forum Dialogu.

Główną ideą tego projektu jest integracja polskich i ukraińskich uczniów oraz zacieśnienie wzajemnych relacji między nimi, a także wspólne odkrywanie żydowskiej historii i kultury, które ma na celu sprawić, że młodzież stanie się bardziej otwarta na poznawanie innych kultur, religii
i otaczającego ich świata.

Podczas wyjazdu do Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN uczniowie mieli niepowtarzalną możliwość poznać początki historii narodu żydowskiego w Polsce, jego kulturę, religię oraz to, co działo się na przestrzeni lat. W nowoczesnym muzeum utrwalili znane już fakty oraz poszerzyli swoją dotychczasową wiedzę. Zwiedzając z przewodnikiem poznali wiele ciekawostek oraz dowiedzieli się nie tylko o wojnie i Holocauście, ale przede wszystkim o tym, jak wyglądało codzienne życie Żydów
w naszym kraju.

Wzajemne poznanie prowadzi do zrozumienia, a zrozumienie zapobiega zachowaniom takim jak dyskryminacja, nietolerancja czy rasizm. Młodzież uświadamia innym, jakie tragiczne konsekwencje wynikają z wyżej wymienionych zachowań. Te działania pozwalają lepiej zrozumieć relacje polsko-żydowskie i łamią wzajemne, krzywdzące stereotypy.